Güngör Kara (EOS) toont met twee foto's aan waarom je AM en digitalisering niet mag negeren

Disruptieve veranderingen door technologie is van alle tijden


Fifth Avenue 1900

Waar is de auto? Vraagt Güngör Kara bij deze foto, gemaakt op Fifth Avenu in New York op Eerste Paasdag in 1900.


Fifth Avenue 1913

En kijk naar deze foto, 13 jaar later, Eerste Paasdag 1913. Zelfde straat, zelfde stad, zelfde tijdstip. Waar is het paard met wagen? “Naar de kant verdrongen. A-symmetrische concurrentie bestond al in 1900 in New York. Dertien jaar later blijkt de wereld te zijn veranderd. Mensen willen niet meer met paard en wagen van A naar B reizen”, aldus de EOS topman.


Concurrentie verloopt niet meer lineair maar a-symmetrisch

Technologie verandert vandaag de dag snel. Zo snel, dat we over disruptieve technologie praten omdat bestaande verdienmodellen worden verdrongen door nieuwe. Maar is dat niet van alle tijden? Was de opmars van de auto ruim 100 jaar geleden niet net zo disruptief?

Digitalisering en AM

Güngör Kara, chief digital officer bij EOS, maakte tijdens het Ready for AM event van Fraunhofer Project Center bij de universiteit van Twente met twee foto’s twee zaken duidelijk. Eén: disruptieve veranderingen zijn van alle tijden. En twee: wie te laat in de gaten heeft welke veranderingen er op hem afkomen, wordt naar de kant gedrongen. Dat is anno 2018 met de digitalisering in de maakindustrie, waar additive manufacturing onderdeel van is. Een eeuw geleden was dat met de opmars van de auto.

A-symmetrische concurrentie

De moraal van het verhaal: als je technologische innovatie niet tot een bepaald niveau omarmt, word je naar de kant geduwd. De automobielindustrie veranderde het vervoer van mensen destijds niet lineair, maar a-symmetrisch. We staan op de drempel van de digitale platformen die een flinke invloed gaan krijgen op de maakindustrie, voorspelt Güngör Kara. Als we straks intelligente onderdelen gaan maken op intelligente productiemachines, zoals 3D printers, ontstaat er een heel andere industrie.

Hoe voorbereiden?

Welke? En hoe het Fraunhofer Project Center @UT daarbij de Nederlandse maakindustrie gaat ondersteunen, is een onderwerp voor de volgende editie.


Archieffoto's: US National Archives / George Grantham Bain Collection